Polska Izba Makaronu

Publikacja PN-ES 11085

Uprzejmie informujemy że z dniem 31 października 2016 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-ES 11085 „Ziarno zbóż, produkty wytworzone na bazie ziarna zbóż i pasze - Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego i tłuszczu całkowitego metodą ekstrakcji Randalla”.