Polska Izba Makaronu

Oferta działań promocyjnych Agencji Rynku Rolnego

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem zagranicznych działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez ARR w 2017 roku.

Plan zamieszczony został na stronie: http://www.arr.gov.pl/oferty-dzialan-promocyjnych-arr