Polska Izba Makaronu

Zgłaszanie kandydatów do członków komisji Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Uprzejmie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016 r., poz. 2304), w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., prowadzony będzie nabór kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem (z ramienia firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Makaronu), proszone są o wysłanie swojej kandydatury na adres izba@makarony.org do dnia 13 stycznia 2017 r. 

Link do Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2170/1

Link do rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2304/1