Polska Izba Makaronu

Zakończenie I roku Programu "Makarony Europy". Ocena uzyskanych wyników.

Uprzejmie informujemy że w dniu 08 lutego 2017 r. zakończono I rok realizacji Programu "Makarony Europy".

Ocena uzyskanych wyników:

Realizacja działań, podjętych w ramach Programu, odbywa się zgodnie z założeniami. Parametry i wskaźniki, osiągnięte w 1 roku Programu, są w większości działań wyższe niż zakładane. 

Realizacja celów kampanii, w zakresie wzrostu eksportu (CEL 3), możliwa będzie do oceny po zakończeniu programu. Natomiast przeprowadzone badania, zarówno na rynku ukraińskim, jak chińskim, pokazują, że realizacja celów w zakresie świadomości i wizerunku, realizowane są zgodnie z założeniami.

Cele programu – rynek ukraiński

CEL 1 – wzrost świadomości wśród grup docelowych (TG1 i TG2) nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.

CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grup docelowych (TG1 i TG2) o 10% po zakończeniu programu.

CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 40% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

Realizacja - CEL 1 i 2:

  • Przedstawiciele TG1 i TG2 są zgodni, że makarony z Europy oferują wysoką jakość (TG1: wzrost deklaracji w 2017 r do poziomu 65% z 15% w roku 2015 r., co stanowi wzrost o ponad 400%. TG2: wzrost deklaracji w 2017 r. do poziomu 20,2% z 19% w 2015 r., co stanowi wzrost o ok. 6%) oraz oferują duży wybór form i smaków (TG1: wzrost deklaracji w 2017 r do poziomu 45% z 16% w roku 2015 r., co stanowi wzrost o ponad 180%. TG2: wzrost deklaracji w 2017 r. do poziomu 17% z 12% w 2015 r., co stanowi wzrost o ok. 40%). Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek i świadomość nt. europejskich makaronów, a także na wzrost ich zakupu i  spożycia.
  • Konsumenci deklarowali, że nie tylko spróbowali, ale również polubili makarony pochodzenia europejskiego a wzrost takich deklaracji przekracza 20%, m.in. „Barilla” 7% wskazań w 2017 r. z 2% w 2015 r. – wzrost o ok. 250% oraz „Sorenti” 9% wskazań w 2017 r. z 0,3% wskazań w 2015 r. – wzrost o 3000%.
  • Prowadzone w ramach kampanii działania skutkują większym zainteresowaniem europejskimi makaronami, co w efekcie ma pozytywny wpływ na zachowania nabywcze oraz konsumpcyjne.
    Z badań wynika, że konsumenci (TG1) oraz dystrybutorzy (TG2) kupują makaron przynajmniej raz w tygodniu.

Cele programu – rynek chiński

CEL 1 – wzrost świadomości wśród grupy docelowej TG2 nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.

CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grupy docelowej TG2 o 10% po zakończeniu programu.

CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 25% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

Realizacja - CEL 1 i 2:

  • Świadomość marek makaronów pochodzących z UE wzrosła w 2017 r. w porównaniu z 2016 r.: (marki „Barilla” i „Pasta Zara” odnotowały wzrost, jako marki znane na rynku chińskim (Barilla” – wzrost o 14% oraz „Pasta Zara”– wzrost o 16%)).
  • Przedstawiciele TG2 są zdania, że makarony z Europy oferują wysoką jakość (wzrost deklaracji w 2017 r do poziomu 37% z 27% w roku 2016 r., co stanowi wzrost o 37%) oraz oferują duży wybór form i smaków (wzrost deklaracji w 2017 r do poziomu 21% z 20% w roku 2016 r., co stanowi wzrost o 5%). Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek i świadomość nt. europejskich makaronów.