Polska Izba Makaronu

Apel do sieci handlowych

Zarząd Polskiej Izby Makaronu uprzejmie informuje, że powziął inicjatywę skierowania pisma do wszystkich sieci handlowych, w którym to zwraca się z prośbą o wprowadzenie renegocjowania zawieranych kontraktów z producentami makaronów tak aby cena za produkty była elastyczna w porównaniu do ceny wytworzenia, celem zapewnienia rentowności produkcji, a tym samym przetrwania na rynku.

Głównym czynnikiem wpływającym na coraz niższą rentowność wręcz nieopłacalność produkcji makaronu, jest zauważalny wzrost cen zbóż na rynkach kontraktów terminowych (koszty zakupu mąki z pszenicy zwyczajnej wzrosły od ubiegłego roku o ponad 15%) jak również wzrost kosztów osobowych pracowników (od 2015 r. kwota wynagrodzenia minimalnego wzrosła o 14,2 %).

Biorąc pod uwagę fakt, że koszty surowcowe stanowią ponad 60% kosztu wytworzenia 1 kg makaronu, a standardowe marże polskich producentów makaronu w segmencie private label oscylują na poziomie od 0,5% do 2%, tak drastyczne wzrosty kosztów produkcji powodują, że producenci wykazują ujemne wyniki finansowe, co doprowadzi do likwidacji mniejszych przedsiębiorstw i negatywnie wpływa na konkurencyjność rynku.

Kopia pism przechowywana jest w biurze PIM i udostępniana na życzenie wszystkim Członkom.

 

Prezes Zarządu