Polska Izba Makaronu

Zakończenie II roku Programu "Makarony Europy". Ocena uzyskanych wyników.

Uprzejmie informujemy że w dniu 08 lutego 2018 r. zakończono II rok realizacji Programu "Makarony Europy".

Ocena uzyskanych wyników:

Realizacja działań, podjętych w ramach Programu, odbywa się zgodnie z założeniami. Parametry i wskaźniki, osiągnięte w 2 roku Programu, są w większości działań wyższe niż zakładane, co szczegółowo zostało wskazane powyżej.

 

Realizacja celów kampanii, w zakresie wzrostu eksportu (CEL 3), możliwa będzie do oceny po zakończeniu programu. Natomiast przeprowadzone badania, zarówno na rynku ukraińskim, jak chińskim, pokazują, że realizacja celów w zakresie świadomości i wizerunku, realizowane są zgodnie z założeniami.

 

Cele programu – rynek ukraiński

 

CEL 1 – wzrost świadomości wśród grup docelowych (TG1 i TG2) nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.

CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grup docelowych (TG1 i TG2) o 10% po zakończeniu programu.

CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 40% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

 

Realizacja - CEL 1 i 2:

 

Cele programu – rynek chiński

 

CEL 1 – wzrost świadomości wśród grupy docelowej TG2 nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.

CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grupy docelowej TG2 o 10% po zakończeniu programu.

CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 25% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

 

Realizacja - CEL 1 i 2: