Polska Izba Makaronu

Obowiązek informacyjny RODO

 

OCHRONA DANYCH W POLSKIEJ IZBIE MAKARONU 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

1.    Cele przetwarzania.

Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe: zbierane przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane w następujących celach:

2.    Odbiorcy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

3.    Brak obowiązku podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże towarzyszących ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe.

4.    Czas przetwarzania.

Państwa dane będą przetwarzane:

5.    Uprawnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

6.    Dane kontaktowe Administratora.

Polska Izba Makaronu z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego 180, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195373. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: izba@makarony.org lub dzwoniąc pod numer telefonu 512253675.